DESTINACE


Jezdíme po celé Evropě
Pravidelně jezdíme do těchto zemí:

Itálie
Dánsko
Francie
Chorvatsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Německo
Norsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Skotsko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

Ostatním zemím se nebráníme.